20080425

Web 2.0 Expo

Web 2.0 Expo i San Francisco pågår för fullt och det är, naturligtvis, web 2.0 som dominerar. Alla tycks överens om att vi nu slutligen närmar oss den tidpunkt då web 2.0 på allvar tar klivet in i företagen!


Det är en naturlig utveckling som alla med intresse inom området har kunnat skönja under lång tid. ”Anywhere – anytime” är begreppet som gäller beträffande åtkomst, och affärssystemen och webben smälter därför samman i allt snabbare takt. Samtidigt utvecklas fler och fler tjänster som inte ställer krav på online uppkoppling, men där basen i plattformen är webben.

– Internet är på väg att bli den globala plattformen för allting, som gör världen – och företagen – smartare, säger Tim O’Reilly, it-evan­gelist, publicist och grundare av konferensen.

ComputerSweden och andra medier rapporterar flitigt från Web 2.0 Expo.