20080808

OS-invigning

Vilket givetvis uppmärksammas av Google!

20080802

"Finn fem fel"

Eller ja, i vart fall två!

Fotot tog jag när vi hälsade på vårens brudpar, Helena och Matti, och Helenas familj på Granskär i finska skärgården.