20060608

Mobilanvändningen fortsätter att öka

Enligt Post- och telestyrelsen fortsätter mobilanvändandet att öka. Under 2005 ökade användandet av mobiltelefonin med 31 procent. Under samma period tredubblades taltrafiken via 3G. Antalet skickade SMS ökade däremot bara marginellt.

Läs mer

Inga kommentarer: