20070418

Tumme med historien

Vid några tidigare tillfällen har jag återgett svar på frågor i Nationalencyklopedins nyhetsbrev. Denna gång gäller frågan "tummen upp".

Kan ni reda ut det här med "tummen upp" under romartiden?

Svar:
När det gäller "tummen upp" och "tummen ned" är källäget besvärligt. "Tummen ned" tycks ha syftat på själva sticket med svärd eller spjut, alltså "OK, döda honom". "Tummen upp" tycks inte ens ha existerat. Tecknet dyker upp i Hollywoodfilmer under 1900-talet och kan mig veterligen inte spåras längre tillbaka än så.

Dick Harrison, docent i historia vid Lunds universitet

Inga kommentarer: