20070921

Ny smart tjänst för dina favoriter

Only2clicks är en ny smart tjänst för dina favoriter.
Det som skiljer den från andra liknande tjänster är att favoriterna samlas som screenshots. Översiktligt om man gillar bilder och det är ju alltid en fördel att samla favoriterna på webben.

Inga kommentarer: