20071217

Google utmanar Wikipedia

Google aviserar en satsning på ett öppet onlineuppslagsverk liknande Wikipedia. Återstår att se om det verkligen kan konkurera med något så etablerat som Wikipedia? Känns lite tveksamt tycker jag.

Läs mer här

Inga kommentarer: