20080116

Bill Gates intervjuad under CES

Gizmodo fick en 20 minutersintervju med Bill Gates under CES nyligen. Hör Bill tala om Microsofts historia och framtid och sin egen förestående pensionering!


Inga kommentarer: