20081110

Trolig försening


Planet ska lyfta 13:15, men ännu nu kl ett har inte ens "Go to gate" kommit upp på tavlan...
Verkar som man får förbereda sig på försening!

Inga kommentarer: