20090318

Webbdagarna 2009Idag och imorgon övervakar jag Webbdagarna 2009.

Vilka är intrycken efter dag 1?
Gemensamt för de flesta talarna denna första dag är att man talar mycket om framtiden, kunderna och betydelsen av sociala medier. Aldrig har det varit viktigare att driva utvecklingen – att vara nummer 1! De yngre kunderna – ”The digital natives” vill ha innovativa lösningar som driver utvecklingen framåt. Då byggs företagets varumärke upp!

Kunderna på webben blir hela tiden yngre och mer krävande. De förutsätter att vi som företag känner igen dem och vet vad de vill ha. ”Banken har ju alla data om mig, varför håller de på det? Varför visar de inte vad jag lägger mina pengar på?” Företagen måste alltså bli bättre på att utnyttja data och dynamik från webben, som ju faktiskt är oslagbar på att samla data om kunderna!

Dagens kunder inleder sin köpprocess på sökmotorer eller affiliatesidor. De har absolut noll i tålamod. Lyckas man inte fånga dem på förstasidan går de någon annanstans. ”Konkurrenten är bara ett klick bort” - en gammal webbsanning som faktiskt bara ökar och ökar i relevans. Dessutom, och det här är viktigt för företagen att tänka på - kunderna sätter inte längre likhetstecken mellan webben och pc’n. De använder mobilen för den dagliga webbanvändningen. Att köpa varor, att sköta bankaffärer till exempel att betala räkningar mm – allt detta förutsätts kunna skötas direkt i mobilen!

På affilates och sociala nätverk diskuteras och debatteras företag och tjänster. Dagens konsumenter bryr sig mer om vad andra kunder tycker än vad reklamen vill säga dem. Därför måste företagen våga vara med ute på webben. Blogga, kommentera, bemöta och ta till sig av både kritik och beröm. Dagens sociala medier är enastående när det gäller kommunikation, att skapa relationer och att sprida budskap. Företagen måste acceptera att nätverken inte går att kontrollera eller organisera. Det gäller bara att förstå att dialog med kunden är lika med god service och att företeelser som Facebook, You Tube, Twitter och Google är relationsbyggande.

Kelly Mooney har myntat “The 10 demandments – rules to live by in the age of the demanding customer”. De är tankeväckande och bra att ha i åtanke när vi utvecklar webben framöver.
1. Earn my trust
2. Inspire me
3. Make it easy
4. Put me in charge
5. Guide me
6. 24/7
7. Get to know me
8. Exeed my expectations
9. Reward me
10. Stay with me

Fortsättning följer under morgondagen.

Inga kommentarer: