20060423

Företagsbloggarna växer

Många företag (de flesta?) har fortfarande second thoughts om bloggen som kommunikationskanal. Inte bara externt utan även internt!

Men glädjande nog så är det fler och fler som förstår potentialen och kraften i bloggen som ett snabbt, användarvänligt och demokratiskt kommunikationshjälpmedel. Nokia till exempel lär, enligt obekräftade uppgifter, ha ca 200 olika bloggar igång världen över.

Ett i raden av storföretag som anammat bloggen är GM. Den kan du kika på här.

Tidigare i april skrev Anil Dash från Six Apart om företagens rädsla för bloggen. Den artikeln kan du läsa här.

Du kan även kolla in vilka andra företag som förstått bloggens potential och redan är igång. Läs mer!

Inga kommentarer: