20060424

Medi-Heli i Finland


En kompis till mig, Helena, jobbar som läkare i Finland. Sedan förra året jobbar hon på en av Finlands utryckningshelikoptrar, Medi-Heli.

Under vintern fick de en ny helikopter vilken syns på bilden brevid. När bilden togs är Medi-Heli precis på väg att lyfta för en akututryckning och Helena sitter i helikoptern! (foto: Matti K)

Utryckningarna sker företrädesvis när det sker allvarliga olyckor, och därför är extra bråttom, eller om olycksplatsen ligger svårtillgängligt till exempel ute i skärgården.

Medi-Helis hemsida

Inga kommentarer: