20060731

Flickrtagfight - ännu en nyhet hos flickr

Flickr fortsätter att utvecklas. Nu kan du ställa olika taggar mot varandra för att se vilka som är mest populära.

Kolla här

Inga kommentarer: