20061122

Affärsarkitekturer & SOA

Idag var jag på ett seminarium som från början verkade extremt intressant. Ämnet för dagen var Affärsarkitekturer & SOA. Branchens samstämmiga uppfattning är som vi alla vet att affärsarkitekten är en av de viktigaste spelarna de närmaste åren och att näringslivets samspel mellan affärssidan och IT står inför en revolution.

Tyvärr var seminariet inte helgjutet. Det blev aningen för mycket ”sälj” av den utbildning som Dataföreningen Kompetens drar igång 2007, och som sägs vara världens första utbildning till certifierad affärsarkitekt.

Några "minnesvärda" noteringar gjordes dock;

En tillbakablick på åren 1984-2000 ger vid handen att ambitionen att transformera verksamheter var avsevärt större än IT’s förmåga att leverera de önskade förändringarna. Nu på 2000-talet står det klart att IT kan göra allt det vi då drömde om – och mer därtill – men de flesta verksamheter har hittlills inte tagit vara på dessa möjligheter!

Vilka är då utmaningarna under 2000-talet?

• Kundorientering – möta allt smartare kunders behov och växande krav
• Kostnadseffektivitet – hålla marginalerna uppe i mördande konkurrens
• Flexibilitet – att enkelt kunna anpassa sig till en oförutsägbar värld

Hur klarar vi dessa utmaningar?
Självklart med hjälp av SOA som i år och under de närmaste åren antagligen når sin ”Tipping Point”, genom;

• Transparens - samverkan mellan aktörer i ”ekosystem” har blivit norm
• Outsourcing - har kommit ur barnastadiet och är på väg att mogna
• Globalisering - ”The World is Flat” och allt som kan digitaliseras kan utföras närsomhelst och varsomhelst på jorden
• Standardisering - protokoll och standards för interaktion har blivit tillräckligt bra

Magnus Höij från tidningen Internetworld, levererade avslutningsvis fyra intressanta spaningar. Ligger rätt mycket i dem tycker jag!

Spaning # 1

Öppenhet = lönsamhet
(Microsoft öppnar sig, Googles attityd, IBM skänker patent)

Spaning # 2
Affären byggs av nya arkitekter
(Ekonomichefen är kung, It-chefen vill fram, Affärsutvecklaren tar plats)

Spaning # 3
Indien hänger ihop med lönekontoret
(Globaliseringen, Integration, Webb 2.0)

Spaning # 4
Framtiden – inte bara för de nya (eller unga, min anm.)

(Fastlåsta resurser, Innovation avgör, Fler ställer större krav)

Avslutningsvis var det naturligtvis extra roligt att Nordeas föreläsarrepresentant, Hans-Henrik Eigtved, stod för det intressantaste föredraget under hela eftermiddagen. Det han talade om var NTP, något som internt verkat obegripligt men som nu fick sin fulla och logiska förklaring!


Inga kommentarer: