20061208

Företagskultur och värderingar

I mitt arbete blev jag nyligen ombedd att delta i en enkät där syftet var att göra en "utvärdering av värderingar och kultur". Många påståenden och frågor skulle besvaras och mot slutet gavs möjlighet att exemplifiera hur företagskultur och värderingar skulle kunna förändras för att möjligen skapa ett ännu bättre och framgångsrikt företag.

Enligt min mening behöver företagskultur och värderingar inte nödvändigtvis alltid förändras. Det viktiga är att de;
- är tydliga
- kommuniceras tydligt
- utgör en naturlig del i allt som sägs och görs internt och externt

Företagskultur och värderingar är inget som skapas genom att med några års mellanrum ge ut interna skrifter innehållande tillrättalagda konsultfloskler.

Företagskultur och värderingar är den upplevelse som ledning, medarbetare & kunder delar tillsammans i vardagen, varje dag året runt.

Företagskultur och värderingar är det som ger den enskilde ledaren och medarbetaren vägledning i det dagliga arbetet och kunden en uppfattning om vad han/hon kan förvänta sig att få tillbaka!

När kundupplevelsen blir en spegelbild av företagets samlade ambitioner och värderingar, har man nått en framgångsrik och lyckad företagskultur som företaget kan känna stolthet över.

Inga kommentarer: