20070504

Dagens förlängning på våren

Vid några tidigare tillfällen har jag återgett svar på frågor i Nationalencyklopedins nyhetsbrev. Denna gång gäller frågan dagens förlängning på våren.

Fråga:
Jag bor i Norrbotten och under våren blir dagarna allt längre. När man läser i tidningen att dagen har förlängts med t.ex. 1 timme och 35 minuter på morgonen och 2 timmar på kvällen, undrar jag varför den förlängs mer på kvällen?


Svar:
Låt mig börja från början. Orsaken till att vi har en variation av dagslängden (dag är den ljusa delen av dygnet) beror på att jordens rotationsaxel inte är vinkelrätt mot det plan som jordens bana kring solen utgör. Men nu undrar frågaren varför inte denna dagslängdsförändring är helt symmetrisk, dvs. efter vintersolståndet, då dagens längd börjar öka igen, är inte ökningen lika stor på morgonen som på kvällen.

Det är två rörelser som kombineras för att vi ska få denna effekt, jordens rotation kring sin axel och jordens rörelse framåt i sin bana kring solen. Den ena av dessa rörelser, nämligen jordrotationen är mycket stabil och ändras inte märkbart. Den andra rörelsen, jordens hastighet framåt i banan, ändras under årets lopp eftersom jordbanan inte är cirkulär utan elliptisk. Jorden är närmast solen i början av januari, alltså ganska kort efter vintersolståndet, och då rör sig jorden som snabbast framåt i sin bana kring solen. Det är denna banhastighetsförändring i förhållande till jordklotets rotationshastighet som gör att förändringen blir osymmetrisk.

Motsatt förhållande råder ett halvt år senare, i början av juli då jorden befinner sig längst bort från solen och hastigheten blir då som lägst. Då kan man i almanackan se att förändringen går snabbare på morgonen.

Björn Stenholm, docent i astronomi

Inga kommentarer: