20070530

En väntad och logisk nyhet!

Igår beslutade SL:s styrelse att med omedelbar verkan häva mobilförbudet i kollektivtrafiken.

Enligt SL är det bara en av tio resenärer som upplevt att det blivit tystare sedan förbudet infördes och innan upphävningsbeslutet fattades uppgav 80 procent av resenärerna att det skulle vara positivt, eller sakna betydelse, om förbudet upphävdes.


Förbudet upphör att gälla från och med nu och dekalerna om mobilförbud kommer succesivt att tas bort.

Denna gång segrade alltså förnuftet ovanligt snabbt!

Inga kommentarer: