20070607

Kraftig ökning av Mobilt Internet 2006

Mobilt Internet ökar!

Enligt Post- och Telestyrelsen sändes 203 000 Gb data över mobilnätet under 2006. Det är mer än en tredubbling jämfört med 2005, då 60 000 Gb sändes. Den största delen av datatrafiken går via instickskort eller USB-dångel till datorn, och det mesta är Internettjänster.

Störst på mobildata är operatören Tre.

Läs mer här!

Inga kommentarer: