20070618

Röda solnedgångar

Då och då har jag återgett svar på frågor i Nationalencyklopedins nyhetsbrev. Denna gång gäller frågan varför solnegången är röd!

Fråga:
Jag undrar varför solnedgångar blir röda?

Svar:
När solljuset faller ned genom jordens luftlager sprids en del av det mot luftens molekyler. Det råkar då vara så att blått ljus sprids mer än rött. Denna effekt leder till två välkända fenomen: dels att den klara himlens färg är blå, dels att solnedgångarna blir röda. Det är nämligen så att när solen står lågt på himlen, vid soluppgång eller solnedgång, är ljusets väg genom atmosfären som längst och då filtreras en större del av den blå delen av solljuset bort, och solen blir röd.

En intressant sak i sammanhanget är att ju mer damm och andra föroreningar det finns i luften desto effektivare ljusspridning. Med andra ord, ju smutsigare luft desto vackrare solnedgångar!

Björn Stenholm, redaktör för meteorologi i NE

Inga kommentarer: