20070829

Bloggandet ger nya impulser!

En av anledningarna till att jag startade den här bloggen för snart 2 år sedan var att jag behövde en enkel och lättillgänglig plattform för att dokumentera sådant som jag finner intressant på webben eller IRL. Med mitt intresse för ny teknik snubblar jag ständigt över intressanta artiklar som beskriver produktnyheter, trender, säkerhetsfrågor eller användbara (nät)tjänster. Tidigare hade jag inget vettigt system för att spara, ta till vara eller sprida vidare sådana saker, men bloggen har gett mig precis det forum jag behöver.

När jag tittar tillbaka på nära två års blogginlägg slås jag av hur väl bloggen har fungerat för just detta syfte. Här får jag en kronologisk backspegel över sådant som jag själv eller andra uppmärksammat tidigt, och som idag är en naturlig del av vardagen.

Det här får mig att reflektera över hur vi som jobbar med affärsutveckling egentligen använder den uppsjö av information som brusar och pulserar omkring oss 24 timmar om dygnet. Jag försöker själv hänga med så mycket som möjligt i de ständiga förändringar som sker inom ramen för den nya tekniken, och därmed med automatik spiller över på de marknadsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för både företag och kunder.
Det är en ständig kamp att hålla sig uppdaterad och visst känner man sig otillräcklig emellanåt (tänkte återkomma till denna otillräcklighet i ett kommande inlägg). Samtidigt är det ovärderligt ur ett yrkesperspektiv.

Jag har haft förmånen att under lång tid arbeta med det som ligger mig närmast kring hjärtat, d v s webbutveckling. Till mina viktigaste uppgifter hör då att ibland vara bryggan mellan affärssidans businesskrav och IT-sidans lösningsförslag. Eller som någon uttryckte det, ”Att vara kittet mellan tyckniker och tekniker”.

Att i det läget besitta en bred kompetens och förståelse för båda sidornas förutsättningar underlättar för alla inblandade. Inte minst gäller det att titta på vad ungdomarna gör på nätet, vilka devicer som är de hetaste, och vilka tjänster som är mest i ropet. Och det gäller att prova själv. Registrera sig på communities, testa, kolla och känna på tjänsterna. Sedan märker man väldigt fort vilka som passar en själv, och det är i regel endast ett fåtal. Men då har man i alla fall provat och framför allt fått en känsla för vad som händer i marknaden och hur de egna kunderna tänker och är vana vid - och vad som är tekniskt möjligt. Frapperande ofta märker man att de smartaste och bästa lösningarna ligger helt utanför den egna branschen.

Världen är föränderlig och man kan behöva stå på sig och tala varmt för varan om man ska få igenom nya tankar och idéer. Kort sagt, man måste ha modet att ibland vara obekväm för att uppnå det man brinner för. Det är inte direkt ovanligt att det gamla ”not-invented-here-spöket” ger sig tillkänna (båda affärs- och IT-sidan är lika goda kålsupare). Alltför ofta är det ett förhärskande alternativ som utgör lösningsförslaget. Men så ser ju inte verkligheten ut. Det är det som gör det så viktigt med ett brett inflöde av nya impulser!


Inga kommentarer: