20070824

Hur behålla kontrollen?

En av de tydligaste trenderna på webben just nu är att samla info och tjänster på samma ställe. Inget nytt tänker du, portaler har funnits på webben sedan Hedenhös. Sant, men det vi ser nu är inte den traditionella bilden där portalleverantören bestämmer innehållet. Det vi ser idag är web 2.0 services som låter användaren själv definiera innehållet efter eget tycke och smak!

Exempel på detta är Netvibes, iGoogle, Pageflakes m fl.

Den stora skillnaden jämfört med några år tillbaka är även vad du kan samla. Idag lägger du själv upp dina RSS, nyhetsfeeds, strömmade nyheter, video, kalendertjänster etc etc. Användaren är alltså mer än någonsin herre över det egna innehållet.

Det intressanta är att detta på sikt definitivt kommer att påverka tjänsteleverantörernas förmåga att ta betalt för innehållet. Hur säkerställa de monitära strömmarna i en "cut & paste" värld på webben där du inte har en aning om var det du tillhandahåller eller publicerar tar vägen?

För marknads- och webbaktörer kommer alltså en av de viktigaste frågorna framöver vara hur de ska kontrollera att intäkterna inte går deras näsa förbi och hamnar i någon annas börs.

Inga kommentarer: