20071018

En öppnare värld

Två artiklar på Computer Swedens hemsida idag, visar att utvecklingen för både webb och telefoni, blir allt öppnare.

Läs mer här och/eller här!

Inga kommentarer: