20071002

Hur ser egentligen framtiden ut för mobile banking?

En kollega på jobbet uppmärksammade mig på en rapport från Aite Group, vilken gör gällande att Mobile banking står inför en explosion under de närmaste åren.
För oss som gillar den mobila världen och tror på dess stora konsumentpotential är det givetvis goda nyheter.

Du kan läsa en kort sammanfattning av rapporten här.Mot slutsatserna i Aite-rapporten står analytiker från Forrester. Där anser man istället att det kommer fortsätta att ta tid innan Mobile banking får sitt stora genombrott. Förklaringen till detta anses vara kundernas relativa ointresse för banktjänster i mobilen.

En kort sammanfattning av Forresters rapport kan du ta del av
här.


Vem som har rätt och vem som har fel i denna fråga kan bara framtiden ge svar på. Som vanligt när det gäller trendgurus och analytikers benhårda slutsatser, ligger sanningen sannolikt någonstans mitt emellan. För egen del hoppas jag dock att
Aite denna gång träffat mest rätt i sina slutsatser!

Inga kommentarer: