20071116

Ökad öppenhet vs ökad slutenhet

I dagens Computer Sweden finns en intressant artikel om öppenhet kontra slutenhet. En konfliktsituation som nog de flesta av oss som jobbar med IT-utveckling känner igen från vår vardag!

Läs mer här

Inga kommentarer: