20071129

Konferens i Riga

Två dagars intressant avdelningskonferens med nordiska kollegor.
Perfekt när man som jag är relativt ny på avdelningen.


Inga kommentarer: