20080522

Vad ska man tro?

Säkerhetsspecialisten Per Hellqvist länkar på sin blogg Säkerhet och sånt, till ett inlägg från Jonathan James, där han hävdar att kinesiska myndigheter kan ligga bakom några av de hack som vi sett på senare tid.

Jag tar inte ställning för eller emot påståendet, men
intressant läsning är det likafullt!

Inga kommentarer: