20070127

Hot mot mobil banking

Knappt har trycksvärtan från den senste tidens skriverier om de upprepade bedrägerierna riktade mot Nordeas Internbank torkat, förrän analysföretaget TowerGroup presenterar en rapport om nya hot - virus riktade direkt mot bankernas mobila Internettjänster.

Läs mer här!

Inga kommentarer: