20070308

Hur skriver du egentligen?

Om man vill få en uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa kan Läsbarhetsindex (LIX) användas. LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (definerade som ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent.

I Sverige finns flera olika läsbarhetsindex, men LIX är kanske det mest använda. LIX utvecklades redan på 1960-talet av pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson.

Jag kollade några av mina egna bloggtexter och de flesta landade mellan 30-61. Kul med ett omdöme även om alla sådana här tester med fördel bör tas med en nypa salt.

Tolkning:
< 30 Mycket lättläst, barnböcker
30 - 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
40 - 50 Medelsvår, normal tidningstext
50 - 60 Svår, normalt värde för officiella texter
> 60 Mycket svår, byråkratsvenska

Vill du mäta ditt eget LIX? Testa här!

Inga kommentarer: