20070304

Twittering

Ytterligare en av alla nya företeelser som ständigt dyker upp på webben.

Här handlar det om en slags micro blogg community där deltagarna egentligen bara svarar på frågan - vad gör du just nu?

Kolla in på www.twitter.com

Inga kommentarer: