20060203

Bloggen på frammarch

Det här med blogg är intressant. Att bloggandet exploderade under 2005 bland privatpersoner och media, det vet vi. Men nu börjar alltfler företag ta bloggen till hjälp för att kommunicera med kunderna. Ett exempel är svenska SBAB som driver sin s k Ränteblogg sedan i november 2004. Det hela är givetvis uppbyggt på tron om att tvåvägskommunikation är bra för affärerna. Företaget kan snabbt få ut budskap, och kunderna kan lika snabbt respondera med sina synpunkter. Och utvecklingen kommer bara att fortsätta i den här riktningen. Säkert skrämmande för en del företag till att börja med, men helt omöjligt att stå emot i förlängningen.

Kunderna blir mer och mer betydelsefulla för företagen, inte bara som köpare utav produkter och tjänster, utan som input för produktutveckling, kommunikation och prispåverkan. Tänk vilken betydelse nätet har fått under den trots allt relativt korta tid som det varit var mans egendom!

Nu kan vi också läsa om duvor i USA som ska utrustas med GPS och sensorer för att mäta luftföroreningar. Duvorna kommer även att ha en egen blogg för de som vill följa det hela på nära håll. I augusti drar projektet igång. Ett tidens tecken alltså att brevduvan följs av bloggduvan!
Som sagt den fantastiska utvecklingen har bara börjat, och ändå är den redan här. Eller som någon sa: ”Idag är utvecklingen så snabb att vi kunde erbjuda morgondagens lösningar redan igår!”

Inga kommentarer: