20060222

Nostalgi och nutid

Våra svenska sedlar
Härom dagen var vi några föräldrar på barnens ridskola som kom att tala om de svenska sedlarnas historia. Vi funderade över utseendet på de olika sedlar vi vuxit upp med. Jag åtog mig att forska lite i hur det sett ut under årens lopp.

Det här är resultatet - titta och minns!
1890 års serie
1940-1973
1963-1990
1985 års serie
Nutid

Inga kommentarer: