20060329

100 megabit bluetooth år 2008

På tisdagen enades Bluetooth Special Interest Group om nästa generations bluetooth. Den nya standarden erbjuder hastigheter hundra gånger högre än sin föregångare, genom att använda en version av ultra-wideband.

Inga kommentarer: