20060323

Yngre män tilltalas mer av mobil marknadsföring

Forskare vid Northeastern University i USA, hävdar i en preliminär rapport att män tilltalas mer än kvinnor av marknadsföring i mobilen.

Exempelvis är det mer sannolikt att män, och då företrädesvis yngre män, kommer att ladda ner nya ringsignaler, musik och spel, jämfört med kvinnor.

Rapporten bygger på undersökningar i två marknader. En etablerad marknad (USA) och en som befinner sig under utveckling (Pakistan). Undersökningen har gjorts för att skaffa kunskap om kunders attityd och respons avseende mobil marknadsföring.

Undersökningen visar också på stora skillnader beträffande användning mellan unga och äldre mobilanvändare. De yngre tenderar att i större utsträckning ladda ner nöjesrelaterat material (ringsignaler och musik), medan de äldre är mer intresserade av nyhetsbevakning.

Undersökningen har genomförts av Fareena Sultan, Associate Professor of Marketing och Andrew Rohm, Assistant Professor of Marketing, och är en del av en omfattande global studie.

"We believe that mobile and context-specific content and communications will be the driving factors influencing brand-consumer interaction for years to come," said Sultan."For companies to reap the benefits of these technologies, they must better understand consumers and learn to adapt their communication strategies appropriately. This is particularly important as companies seek to communicate with consumers in the global marketplace."

Vad detta innebär för utveckling av exempelvis mobila banktjänster återstår att se.
Källa: MediaBuyerPlanner

Läs mer på MediaBuyerPlanners hemsida

Inga kommentarer: