20060316

Flygbilder hos Eniro

Före sommaren är det meningen att Eniros karttjänst ska kompletteras med flygbilder över hela Sverige! Liknande tjänster finns redan internationellt, men Eniro menar att deras tjänst blir bättre eftersom det sker i samarbete med Lantmäteriets flygbildstjänst.

På ComputerSweden kan du läsa hela artikeln.

Inga kommentarer: