20060324

Googles "Frappr"


Ännu en kul funktion i Googlefamiljen! Med Frappr skapar du egna samtalsgrupper på nätet eller deltar i andras. Genom kartfunktionen kan du söka och lokalisera dina globala webbkompisar.

Inga kommentarer: